Dejiny CZ ECAV Kuková

Cirkevný zbor vznikol v polovici 16. storočia. V roku 1699-1703 sa tu ukrýval superintendent Jakub Zabler. Kostol v Kukovej je zrejme z 13. storočia. V roku 1648 a 1795 bol po požiaroch opravený. Veža je z roku 1798, sakristia 1801, fara 1971.

Kračúnovce boli samostatným cirkevným zborom od roku 1600 do roku 1715, kedy bol chrám odobraný. 1.10.1992 - postavené základy modlitebne v Kračúnovciach. Ing. Jozef Miháľ z Komárova zhotovil projekt k stavbe. 1.10.1995 v 16. nedeľu po Svätej Trojici posvätil modlitebňu dôstojný brat biskup Ján Midriak (kázal brat senior Boris Mišina).

V Kalništi stála v rokoch 1987-1997 modlitebňa. 2.4.1997 začali sa kopať základy kostola. Taktiež Ing. Jozef Miháľ z Komárova zhotovil projekt k stavbe. Posviacka sa konala 10.10.1999, ktorú vykonal  dôstojný brat biskup Ján Midriak (kázal brat senior Slavomír Gallo).

Filiálkami zboru sú: Dukovce, Kalnište, Kračúnovce, Lúčka

Pôsobiaci farári v CZ ECAV Kuková:

Stanislav Kükemezei 1564-1614
Albert Zebrovius 1614-1621
Ján Zarevucius 1621-1664
Imrich Habky (Halsky, Haisky) 1664
Ján Elekcsenyi 1664-1686
Ján Vietoris 1686-1690
Pavel Zachemský 1690-1694 (1688-1692?)
Michal Joanides (Johanidesz) 1694-1704
Michal Demetrius 1706-1754
Andrej Albinyi 1754
Alexander Farkaš 1758-1759
Pavel Mihóky 1759-1760
Martin Mihóky 1760-1783
Jozef Petrovič 1784-1787
Samuel Buocz Tarnoi 1787-1792
Ondrej Šulek 1793-1836
Pavel Meličko – senior 1836-1874
Martin Javor 1875-1877
Cyril Droppa 1878-1879
Gustáv Pankuch 1880-1896
Juraj Núdzik 1897-1913
Július Krčméry 1913-1915
Július Dzúrik 1916-1963
Ondrej Koč 1964-1978
Jozef Juházy 1980-1988
Ján Bunčák 1988-1989 a 1990-1991
Ján Meňky 1989-1990
Dušan Cina 1993-1998 a 2001-2011
Stanislav Baloc 1998-2001
Ľuboš Činčurák a Anna Činčuráková Tipulová 2011-2019
Jakub Ferko 2019-súčasnosť


Pôsobiaci farári v Kračúnovciach v ére samostatnosti:
Štefan Czaika
Andrej Radvanensis
Václav Balath
Adam Pallatzky
Ján Fabiány – konsenior
Pavel Ribosius
Mikuláš Holvaith
Juraj Fábry
Andrej Sartoris
Andrej Bettlehemides