Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuková
Adresa Kuková 58, 086 44 Kuková
IČO 31967027
IBAN SK5609000000000085121636
Telefónne číslo +421 902 086 443
E-mail kukova@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web https://www.kukova.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/CZKukova

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Jakub Ferko , +421 902 086 443 , jakubferko82@gmail.com
Zborový dozorca: Ľubomír Vereščak
Kantorka: Michaela Jurčenková
Kantorka: Lenka Marková
Kantorka: Andrea Maťašová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30 v Kukovej,  striedavo každú druhú nedeľu o 8:00 v Kračúnovciach a o 9:15 v Kalništi.  V Dukovciach sú SB o 14:00 poslednú nedeľu v mesiaci.