Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuková
Adresa Kuková 58, 086 44 Kuková
IČO 31967027
IBAN SK5609000000000085121636
Telefónne číslo +421 902 086 443
E-mail ecav.kukova@gmail.com
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web https://www.kukova.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/CZKukova

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Jakub Ferko , +421 902 086 443 , jakubferko82@gmail.com
Zborový dozorca: Ľubomír Vereščak
Kantorka: Michaela Jurčenková
Kantorka: Lenka Marková
Kantorka: Andrea Maťašová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod. v Kukovej, striedavo každú druhú nedeľu o 8.00 hod. v Kračúnovciach a o 9.15 hod. v Kalništi. V Dukovciach sú SB o 14.00 hod. poslednú nedeľu v mesiaci.