Rekonštrukcia chrámu za pomoci projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Rekonštrukcia chrámu za pomoci projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Za pomoci PSK a vlastných zdrojov sa nám v roku 2021 podarilo rekonštruovať fasádu nášho matkocirkevného chrámu v Kukovej.