Archív

Rekonštrukcia chrámu za pomoci projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Rekonštrukcia chrámu za pomoci projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Za pomoci PSK a vlastných zdrojov sa nám v roku 2021 podarilo rekonštruovať fasádu nášho matkocirkevného chrámu v Kukovej. 

Poriadok služieb Božích (5. časť)

Poriadok služieb Božích (5. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Poriadok služieb Božích (4. časť)

Poriadok služieb Božích (4. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Poriadok služieb Božích (3. časť)

Poriadok služieb Božích (3. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Poriadok služieb Božích (2. časť)

Poriadok služieb Božích (2. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Poriadok služieb Božích (1. časť)

Poriadok služieb Božích (1. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Konfirmácia

Konfirmácia

Séria o sviatostiach

Zvestovanie Krista Pána

Zvestovanie Krista Pána

Séria o sviatostiach

Svetonázory

Svetonázory

Evanjelické náboženstvo

Spoveď (pokánie)

Spoveď (pokánie)

Séria o sviatostiach

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Evanjelické náboženstvo

Svedkovia Novej zmlúvy - Peter a Štefan (1. časť)

Svedkovia Novej zmlúvy - Peter a Štefan (1. časť)

Evanjelické náboženstvo

Prorok Jonáš

Prorok Jonáš

Evanjelické náboženstvo

Pobožnosti - online

Pobožnosti - online

Jozef správca v Egypte

Jozef správca v Egypte

Evanjelické náboženstvo

6. Božie prikázanie

6. Božie prikázanie

Evanjelické náboženstvo

Žena Kanaánka

Žena Kanaánka

Evanjelické náboženstvo

Samson

Samson

Evanjelické náboženstvo

Ježiš - dobrý pastier

Ježiš - dobrý pastier

Evanjelické náboženstvo

Večera Pánova (2. časť)

Večera Pánova (2. časť)

Séria o sviatostiach

Hromnice

Hromnice

Hromnice / Zasvätenie Pánovi

Mária - matka Ježišova

Mária - matka Ježišova

Evanjelické náboženstvo

Daniel

Daniel

Evanjelické náboženstvo

Jozef u Potifara

Jozef u Potifara

Evanjelické náboženstvo

5. Božie prikázanie

5. Božie prikázanie

Evanjelické náboženstvo

Staršie
Strana 1 z 2