Poriadok služieb Božích (4. časť)

Poriadok služieb Božích (4. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Milí priatelia, v dnešnom videozamyslení budeme pokračovať v téme poriadku služieb Božích. Bližšie sa pozrieme na:

  • Kázeň
  • Modlitby
  • Oznamy
  • Apoštolské požehnanie