Daniel

Daniel

Evanjelické náboženstvo

Milí šiestaci, v minulom videu sme hovorili o Božích hovorcoch. Spomenuli sme si najmä Izaiáša a Jeremiáša ako o Božích prorokoch, ktorí prorokovali a žili v dobe, kedy sa ľud židovský dostal do zajatia, pretože prišla Babilonská ríša, ktorá vzala tento ľud do zajatia. A práve o tomto období budeme dnes hovoriť, pretože v tomto období pôsobil jeden významný človek, ktorý sa volal Daniel.