Poriadok služieb Božích (5. časť)

Poriadok služieb Božích (5. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Milí priatelia, v dnešnom videozamyslení budeme pokračovať v téme poriadku služieb Božích. Bližšie sa pozrieme na:

  • Záverečná pieseň
  • Antifona
  • Záverečná kolekta
  • Áronovské požehnanie
  • Doslov
  • Postlúdium