Jozef u Potifara

Jozef u Potifara

Evanjelické náboženstvo

Mili piataci, v minulom videu sme hovorili o tom, ako Jákobovi synovia predali Jozefa do otroctva. Dnes si povieme o prebývaní Jozefa v otroctve, v Egypte.