6. Božie prikázanie

6. Božie prikázanie

Evanjelické náboženstvo

Milí štvrtáci, dnes sa budeme venovať šiestemu Božiemu prikázaniu, ktoré znie: "Nescudzoložíš!" 

Toto prikázanie si priblížime prostredníctvom príbehu o kráľovi Dávidovi a Batšebe.